Direct bellen

Payroll ~

Bij payrolling neemt Topkracht Personeelsdiensten het bestaand en nieuw aan te nemen personeel van u in dienst en wordt hierdoor juridisch werkgever van uw werknemers.

Daarnaast nemen wij ook de daarbij behorende plichten en arbeidsrechtelijke risico’s (zoals ziekte en ontslag) en opvolgend werkgeverschap op zich.
Alle administratieve handelingen zoals salarisadministratie, jaaropgaven, het opmaken arbeidsovereenkomsten, loonbetalingen, verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid
en CAO- en wetswijzigingen die u zelf of samen met uw boekhouding deed, worden bij payrolling door Topkracht
Personeelsdiensten gedaan. Voor het werven en selecteren
van het personeel, beoordelen, belonen, planning en
dagelijkse leiding op de werkvloer blijft u zelf verantwoordelijk.

Contractvormen payroll

Er zijn verschillende contractvormen mogelijk als het gaat om
payrolling. Welke contract vorm passend is bij de kandidaat is
onder andere afhankelijk van het werkverleden van de kandidaat.
Eerder gewerkte perioden en contracten van de kandidaat moeten
vooraf aan de uitzending aan ons worden doorgegeven.
Werkperioden via een andere uitzendorganisatie tellen hierin ook
mee.

Bereikbaarheid

Beschikbaarheid van onze operationele intercedenten is voor onze klanten van groot belang. Dit geldt voor operaties waar gewerkt wordt met verschoven werktijden.
Wij denken hier in graag met u mee. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij van maandag tot en met vrijdag bereikbaar zijn van 09.00 uur tot 17.30 uur.
Na kantooruren is één van onze intercedenten telefonisch bereikbaar op een mobiel nummer.